นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0813201519
อีเมล์ : –