ชื่อ - นามสกุล :นายพัลลภ นิ่มบัว
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์