: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 21/11/2539 : :


ลูกหว้า
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวรัตนาภรณ์  ฉ่ำหวาน
ชื่อเล่น : 
ลูกหว้า
วันเกิด : 
21 พ.ย. 2539
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
lookwa999@yahoo.co.th
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
คีรีมาศ
จังหวัด : 
สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 
64160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0992411564
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :