: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 31/8/2541 : :


ปริม
ชื่อ-นามสกุล : 
วรรณพร  โพธิ์แจ่ม
ชื่อเล่น : 
ปริม
วันเกิด : 
31 ส.ค. 2541
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
Wonnapa8980@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
17/2 ม.1 ต.หนองกระดิ่ง
อำเภอ : 
คีรีมาศ
จังหวัด : 
สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 
64160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0941480490
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :