ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ตารางเวรยาม
เอกสารระเบียบของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
เอกสารงานพัสดุ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

     
   
 
 
Laurier School Activity 2014
Laurier School Activity 2014

วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
อบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น
อบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น

วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด
อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 30 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
 
         
เอกสารงานพัสดุ :
    Date Modify : 20 พ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 71 ] คน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 15 พ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 127 ] คน
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 174 ] คน
รายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 239 ] คน

 
 
         
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 384 ] คน

 
 
         
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จานวน 10 ชุด
    Date Modify : 10 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 39 ] คน

 
 
         
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง นวัตกรรมรามเกียรติ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : เจ้าของผลงาน : นายเฉลิมพล คนตรง
    Date Modify : 08 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 90 ] คน
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม : เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ ป้องฉิม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 136 ] คน
บทความ เรื่อง ครูกับการพัฒนาตนเอง : เจ้าของผลงาน : นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 144 ] คน
บทความ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน : เจ้าของผลงาน นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 135 ] คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 133 ] คน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เจ้าของ นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 131 ] คน
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เจ้าของ นายพัลลภ นิ่มบัว
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 85 ] คน

 
 
         

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Smart Office) สพม.38

 
 
         
 
 
         

หนังสือราชการ สพฐ.

 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 37 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 37 Week
»   เดือนนี้ 37 Month
»   ปีนี้ 37 Year
»   รวมทั้งหมด 37 Total
Record: 37 (02.08.2014)
( Counter 01-01-2009 )