@## ขออภัยกำลังปรับปรุงพัฒนาเว็บ ท่านสามารถเข้าเว็บโรงเรียนเดิมได้ที่ http://www.kpschool.ac.th/home/

ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
สารสนเทศโรงเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ
ตารางเวรยาม
เอกสารระเบียบของโรงเรียน
คำสั่ง ปีการศึกษา 2557
 

 

     
 

 
 
 
ครูสิน นุ่มพรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดสุโขทัย
ครูสิน นุ่มพรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 มี.ค. 56   ผู้อ่าน [ 11 ] คน
 
         
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
รายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 12 ] คน
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 22 ] คน

 
 
         
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 19 ] คน

 
 
         

 
 
         
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม : เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ ป้องฉิม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
บทความ เรื่อง ครูกับการพัฒนาตนเอง : เจ้าของผลงาน : นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
บทความ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน : เจ้าของผลงาน นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 4 ] คน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เจ้าของ นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เจ้าของ นายพัลลภ นิ่มบัว
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 13 ] คน

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 

นายวิเชียร พรหมปั้น
 

   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 236 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 236 Week
»   เดือนนี้ 236 Month
»   ปีนี้ 236 Year
»   รวมทั้งหมด 236 Total
Record: 236 (24.04.2014)
( Counter 01-01-2009 )