ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ตารางเวรยาม
เอกสารระเบียบของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
เอกสารงานพัสดุ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

     
   
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายครูผูสอน จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายครูผูสอน จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 04 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 25 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ถวายพระพรชัยมงคล
ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 08 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 176 ] คน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 07 ส.ค. 57   ผู้อ่าน [ 125 ] คน
 
         
เอกสารงานพัสดุ :
    Date Modify : 20 พ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 941 ] คน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 15 พ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 959 ] คน
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 955 ] คน
รายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 983 ] คน
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 960 ] คน

 
 
         
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 958 ] คน

 
 
         
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จานวน 10 ชุด
    Date Modify : 10 ก.ค. 57   ผู้อ่าน [ 940 ] คน

 
 
         
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เจ้าของผลงาน : นางปัทมา นาจรัส
    Date Modify : 15 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 947 ] คน
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง นวัตกรรมรามเกียรติ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : เจ้าของผลงาน : นายเฉลิมพล คนตรง
    Date Modify : 08 มิ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 960 ] คน
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม : เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ ป้องฉิม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 941 ] คน
บทความ เรื่อง ครูกับการพัฒนาตนเอง : เจ้าของผลงาน : นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 965 ] คน
บทความ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน : เจ้าของผลงาน นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 955 ] คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 959 ] คน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เจ้าของ นายสิน นุ่มพรม
    Date Modify : 10 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 946 ] คน
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เจ้าของ นายพัลลภ นิ่มบัว
    Date Modify : 09 เม.ย. 57   ผู้อ่าน [ 953 ] คน

 
 
         

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Smart Office) สพม.38

 
 
         
 
 
         

หนังสือราชการ สพฐ.

 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9 Week
»   เดือนนี้ 9 Month
»   ปีนี้ 9 Year
»   รวมทั้งหมด 9 Total
Record: 9 (23.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )